Čistenie lapača tukov

Realizujeme čistenie lapačov tukov v rôznych reštauračných a iných stravovacích zariadeniach. Toto čistenie je vykonávané špeciálnym čerpadlom a ručne. Vzniknutý odpad uskladňujeme na skládku atestom , kde je odborne zlikvidovaný. Po odovzdaní na skládke je obdržaný protokol o likvidácii a je odovzdaný pôvodcovi vyprodukovaného odpadu. Firma realizuje aj montáž a inštalácie lapačov tukov, septikov, čističiek . 

 

Havarijný dispečing nonstop

0949 177 200
0902 463 470

 

Krtkovanie odtokov drezu

 Istota – spokojnosť – záruka